5 100
LED-Trafo "CT-SL20" SlimLine 0,5-20W Ein 180-240V, Aus 12V= Konstantspannung 12V=, 0,5-20 Watt
LED-Trafo "CT-SL20" SlimLine 0,5-20W Ein 180-240V, Aus 12V= Konstantspannung  12V=, 0,5-20 Watt

LED-Trafo "CT-SL20...

inkl. 16% MwSt.
16,99 €
5 100
LED-Trafo "CT-SL50" SlimLine 0,5-50W Ein 200-240V, Aus 12V= Konstantspannung
LED-Trafo "CT-SL50" SlimLine 0,5-50W Ein 200-240V, Aus 12V= Konstantspannung

LED-Trafo "CT-SL50...

inkl. 16% MwSt.
33,60 €
5 100
LED-Trafo "CT-50-V2", 1-50W Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung
LED-Trafo "CT-50-V2", 1-50W Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung

LED-Trafo "CT-50-V...

inkl. 16% MwSt.
17,26 €
5 100
LED-Trafo "CT-30-V2", 1-30W Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung
LED-Trafo "CT-30-V2", 1-30W Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung

LED-Trafo "CT-30-V...

inkl. 16% MwSt.
14,53 €
5 100
LED-Trafo "CT-12E-V2R", 0,5-12W rund Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung
LED-Trafo "CT-12E-V2R", 0,5-12W rund Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung

LED-Trafo "CT-12E-...

inkl. 16% MwSt.
7,65 €
5 100
LED-Trafo "CT-12E-V2", 0,5-12W eckig Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung
LED-Trafo "CT-12E-V2", 0,5-12W eckig Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung

LED-Trafo "CT-12E-...

inkl. 16% MwSt.
7,65 €
5 100
LED-Trafo KS-12R 12W, 3-45V= rund Ein 220-240V, Aus 350mA Konstantstrom
LED-Trafo KS-12R 12W, 3-45V= rund Ein 220-240V, Aus 350mA Konstantstrom

LED-Trafo KS-12R 12W, 3...

inkl. 16% MwSt.
8,68 €
5 100
LED-Trafo KS-12E 12W, 3-45V= Ein 220-240V, Aus 350mA Konstantstrom
LED-Trafo KS-12E 12W, 3-45V= Ein 220-240V, Aus 350mA Konstantstrom

LED-Trafo KS-12E 12W, 3...

inkl. 16% MwSt.
8,68 €
5 100
LED-Trafo "CTE-80-V2" 1-80W Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung
LED-Trafo "CTE-80-V2" 1-80W Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung

LED-Trafo "CTE-80-...

inkl. 16% MwSt.
30,52 €
5 100
LED-Trafo IP67 wasserdicht, 1-60W Ein 220-240V, Aus 12V=LED-Trafo IP67 wasserdicht, 1-60W Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung
LED-Trafo IP67 wasserdicht, 1-60W Ein 220-240V, Aus 12V=LED-Trafo IP67 wasserdicht, 1-60W Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung

LED-Trafo IP67 wasserdi...

inkl. 16% MwSt.
31,23 €
5 100
LED-Trafo IP67 wasserdicht, 1-99W Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung
LED-Trafo IP67 wasserdicht, 1-99W Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung

LED-Trafo IP67 wasserdi...

inkl. 16% MwSt.
48,16 €
5 100
LED-Trafo IP67 wasserdicht, 1-30W Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung
LED-Trafo IP67 wasserdicht, 1-30W Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung

LED-Trafo IP67 wasserdi...

inkl. 16% MwSt.
17,42 €
5 100
LED-Trafo IP67 wasserdicht, 1-20W Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung
LED-Trafo IP67 wasserdicht, 1-20W Ein 220-240V, Aus 12V= Konstantspannung

LED-Trafo IP67 wasserdi...

inkl. 16% MwSt.
13,27 €
Reihen pro Seite481216
1 - 13 von 13